eCatch elektronisk fangstdagbok på nettbrett, godkjent av Fiskeridirektoratet

Våre gode gamle arbeidshester eFangst og eFangst Rederisystem feirer 10 år i disse dager.  De kommer nok til å leve i noen år til, men nye krefter er på vei inn.

Det nye systemet kaller vi eCatch og består av en app for nettbrett som brukes ombord og en landbasert server/kundeportal som formidler meldinger til og fra Fiskeridirektoratet og eget rederi. I tillegg kan fangstinformasjon formidles automatisk til rederiets samarbeidspartnere, for eksempel fiskemottak/fiskeindustri, mottaksterminaler, salgslag og andre.

eCatch er godkjent av Fiskeridirektoratet.

Se video om det nye systemet her:

eCatch-systemet tilbyr blant annet følgende funksjonalitet:

 • enkelt, intuitivt og raskt brukergrensesnitt på norsk og engelsk
 • logikk som sikrer riktig rapportering i alle situasjoner
 • egendefinerte favoritter for havner, fiskeslag, fiskefelt og fiskeredskaper for lynkjapp registrering av data
 • enkel og lett synlig status for meldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet
 • fungerer i offline-modus ved oppretting av alle meldinger og registrering av fangst, dvs. den trenger ikke å være i internettdekning for å gjøre det
 • nattmodus
 • enkel og rask oppdatering av appen
 • fangsthistorikk tilgjengelig både i appen og på kundeportalen
 • automatisk generering av dine beste fiskefelt som vises i kart i kundeportalen
 • omfattende kommersiell rapporteringsfunksjonalitet fra kundeportalen
  • automatiske meldinger kan settes opp til reder, kunder og samarbeidspartnere
  • elektroniske sluttsedler kan settes opp for mottak fra fra Norges Råfisklag
 • Fiskinfo-appen fra Barentswatch som gir informasjon om faststående redskaper og nedlasting av kartplotterfiler er ferdig installert og klar til bruk på nettbrettet

Les og se mer om eCatch og myecatch.com

 

Skagoysund med sildekast i Skulsfjorden