Nye eFangst=eCatch

Våre gode gamle arbeidshester eFangst og eFangst Rederisystem feirer 10 år i disse dager.  De kommer nok til å leve i noen år til, men nye krefter er på vei inn.

Det nye systemet kaller vi eCatch og består av en app for nettbrett som brukes ombord og en landbasert server/kundeportal som formidler meldinger til og fra Fiskeridirektoratet og eget rederi. I tillegg kan fangstinformasjon formidles automatisk til rederiets samarbeidspartnere, for eksempel fiskemottak/fiskeindustri, mottaksterminaler, salgslag og andre.

Se video om det nye systemet her:

eCatch-systemet tilbyr blant annet følgende funksjonalitet:

 • enkelt, intuitivt og raskt brukergrensesnitt på norsk og engelsk
 • logikk som sikrer riktig rapportering i alle situasjoner
 • egendefinerte favoritter for havner, fiskeslag, fiskefelt og fiskeredskaper for lynkjapp registrering av data
 • enkel og lett synlig status for meldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet
 • fungerer i offline-modus ved oppretting av alle meldinger og registrering av fangst, dvs. den trenger ikke å være i internettdekning for å gjøre det
 • nattmodus
 • enkel og rask oppdatering av appen
 • fangsthistorikk tilgjengelig både i appen og på kundeportalen
 • automatisk generering av dine beste fiskefelt som vises i kart i kundeportalen
 • omfattende kommersiell rapporteringsfunksjonalitet fra kundeportalen
  • automatiske meldinger kan settes opp til reder, kunder og samarbeidspartnere
  • elektroniske sluttsedler kan settes opp for mottak fra fra Norges Råfisklag

eCatch gjennomgår i disse dager grundig testing for å bli godkjent av Fiskeridirektoratet som offisielt ERS-system.

Les og se mer om eCatch og myecatch.com

 

Skagoysund med sildekast i Skulsfjorden