Kategori: Myndighetskrav

Til havs i mer enn 36 timer?

Da trenger du et enkelt verktøy for å melde ifra om grensepassering. Dette gjelder alle fartøy (uansett størrelse) som befinner seg utenfor territorialgrensen (12 nautiske mil fra kysten).   Dette trenger du:  Nettbrett (Android). F.eks. Samsung, Lenovo, Sony. Viktig at…

Stor interesse under Nor-Fishing 2014

Interessen for eFangst var stor under Nor-Fishing 2014. Vår stand var godt besøkt og vi hadde godt oppmøte på vårt miniseminar om elektronisk rapportering. Seminaret tok for seg følgende temaer: «Hvordan unngå advarsler, bot og annen straff ved elektronisk rapportering?»…