Kategori: Ukategorisert

Manuell posisjonsmelding i eCatch

Automatisk MAN melding i eCatch Det er nå mulig å sende automatisk posisjonsmelding (MAN) til Fiskeridirektoratet dersom det er problemer med vanlig VMS-sporing. Du kan velge om du ønsker å sende MAN en gang i timen, annen hver time eller…

SafeSeaNet er oppdatert

Ny versjon av eCatch SafeSeaNet app SafeSeaNet-appen er nå oppdatert med ny funksjonalitet. Her er en kort liste med noen av forbedringene. Tillater nå ferdsel fra norsk farvann til internasjonalt farvann med gyldige farledsbevis (Fra norsk havn til for eksempel…

Sildelotteriet – fangstprøver

HI modul i eCatch I siste versjon av eCatch har vi lagt inn en ny modul, HI-modulen (modul for prøvetaking for Havforskningsinstituttet). Denne skal brukes i forbindelse med prøvetaking for båter som fisker sild og kolmule. Havforskningsinstituttet har laget en…

eCatch godkjent av Fiskeridirektoratet

Vår helt nye elektroniske fangstdagbok eCatch, er nå godkjent av Fiskeridirektoratet. Vi er foreløpig inne i en pilotfase der et begrenset antall båter får bruke systemet, men vi planlegger å kunne distribuere systemet i storskala i løpet av våren 2017….

Nor-Fishing 2016 – Vi presenterer eCatch

På Nor-Fishing 2016 vil vi presentere vårt helt nye elektroniske rapporteringssystem eCatch. Det nye systemet har automatisk logikk som sikrer riktig rapportering i alle situasjoner.  I tillegg tilbyr eCatch nye muligheter for å skape verdi for rederiet. Vi arrangerer offisiell…