Kategori: Ukategorisert

eCatch godkjent av Fiskeridirektoratet

Vår helt nye elektroniske fangstdagbok eCatch, er nå godkjent av Fiskeridirektoratet. Vi er foreløpig inne i en pilotfase der et begrenset antall båter får bruke systemet, men vi planlegger å kunne distribuere systemet i storskala i løpet av våren 2017….

Nor-Fishing 2016 – Vi presenterer eCatch

På Nor-Fishing 2016 vil vi presentere vårt helt nye elektroniske rapporteringssystem eCatch. Det nye systemet har automatisk logikk som sikrer riktig rapportering i alle situasjoner.  I tillegg tilbyr eCatch nye muligheter for å skape verdi for rederiet. Vi arrangerer offisiell…