eCatch konseptet

eCatch app på nettbrett ombord

eCatch konseptet består av et nettbrett med appen eCatch og en portal i nettskyen, myecatch.com (eller minfangst.net). Sistnevnte er tilgjengelig på mobilelefon, nettbrett og PC.

eCatch appen er fangstdagboka der all fangst og fangstaktivitet loggføres og sendes som ERS-meldinger til Fiskeridirektoratet via kundeportalen myecatch.com.

Returmeldinger (ACK eller NAK) sendes fra Fiskeridirektoratet til portalen og derfra ut til båtene.

Mer logikk gir sikrere rapportering

eCatch appen har innebygget mye logikk som sikrer at riktige meldinger med alle påkrevde data sendes i riktig rekkefølge. Det er for eksempel ikke mulig å sende en POR-melding uten at du har sendt en DCA på forhånd. Det samme gjelder alle andre meldinger der det kreves end DCA før aktuell melding sendes. Appen gir beskjed dersom påkrevde data mangler.

Kundeportalen myecatch.com (eller minfangst.net) er det nye rederisystemet

Vårt nåværende eFangst rederisystem brukes av de største rederiene i Norge i dag. Dette er et omfattende program som må installeres på rederikontoret eller hos en driftspartner til rederiet.

Vår nye eCatch gir alle rederne et rederisystem, uansett antall båter og størrelse på båtene. Skipper, reder og andre rederibrukere kan logge seg på portalen og få oversikt over fartøyenes hal, fangst og meldinger. Portalen viser også hver enkelt båt sine beste fiskefelt i kart basert på innmeldt fangst.

Reder kan om ønskelig motta automatiske varslinger på epost når båten(e) har sendt DEP, DCA og POR. Han kan også bestemme om samarbeidspartnere, for eksempel fiskekjøper(e) skal motta slike varslinger.

Se video: