Kundeportalen myecatch.com

Kundeportalen (myecatch.com) er tett integrert med eCatch elektronisk fangstdagbok. Portalen er det nye rederisystemet fra oss, og vil med tiden erstatt nåværende eFangst rederisystem.

Kundeportalen befinner seg i nettskyen og vil være tilgjengelig for alle redere, rederibrukere og skippere som velger å bruke nye eCatch fangstdagbok og ERS-system.

Se video: