Sende daglig fangstmelding DCA uten hal og fangst

Dersom du ikke har gjort noen hal / kast en dag, skal du likevel sende DCA til Fiskeridirektoratet. Det gjør du under FANGST-menyen ved å trykke på DCA-knappen. Normalt blir da fiskeriaktiviteten valgt til Stimer hvis du ikke velger noe annet.

DCA-meldingen blir sendt automatisk kl 23:50 UTC dersom du skulle være forhindret fra å sende den manuelt.

Se video: