Sende daglig fangstmelding DCA med hal og fangst

For alle redskapstyper unntatt line og garn skal du registrere fangst per hal. For line og garn er kravet at du rapporterer all fangst på ett hal i løpet av et døgn.

Halene må gjøres ferdig før du får sendt dem, dvs de må være grå slik som vist over.

Se video med detaljer: