Sende havneavgangsmelding DEP på standardmåten

En havneavgansmelding DEP skal sendes senest to timer etter avgang, men den kan også sendes før du går fra havn eller akkurat når du går.

Se videoen under hvordan dette foregår.