Sende melding om inngang til sone, COE (Catch On Entry)

Et fiskefartøy som skal fiske i en annen sone enn Norges økonomiske sone (NØS) må først sende en COE-melding adressert til det land eller den organisasjon som har råderett over sonen. eCatch støtter sonene EU, Island, Færøyene, Vernesonen rundt Svalbard og internasjonalt farvann (NEAFC) i første release.

Se video: