Sende melding om utgang fra sone COX (Catch On eXit)

Fiskefartøy som fisker i en annen sone enn Norges økonomiske sone (NØS) må sende en COX-melding før det går ut av sonen. Aktuelle soner i eCatch er EU, Island, Færøyene, Vernesonen rundt Svalbard og internasjonalt farvann (NEAFC).

Se video: