Sende omlastingsmelding TRA

Når et fiskefartøy skal sette fangst i lås eller omlaste til en annen båt, må skipper først sende en omlastningsmelding, TRA. Det samme må et fiskefartøy som mottar fangst fra et annet fartøys lasterom eller henter fangst fra lås.

Se video her: