Slette et hal

Du kan enkelte slette et hal ved å trykke 2-3 sekunder på halet og deretter trykke ja for å bekrefte slettingen. Du kan også gå tilbake til forrige status for et hal ved å trykke 2-3 sekunder på halet. Eksempel: Du har avsluttet et hal for tidlig og ønsker å oppheve avslutningen. Trykk 2-3 sekunder på halet. Se gjerne på videoen under.