eCatch godkjent av Fiskeridirektoratet

Vår helt nye elektroniske fangstdagbok eCatch, er nå godkjent av Fiskeridirektoratet. Vi er foreløpig inne i en pilotfase der et begrenset antall båter får bruke systemet, men vi planlegger å kunne distribuere systemet i storskala i løpet av våren 2017.

Snurrevadbåten Barsund med skipper Kurt Ludvigsen er den første ordinære bruker av eCatch. Se videoen under hva han mener om systemet da produktsjef Svein Bertheussen var med på jomfruturen.