Fangstdagbok

 

eFangst og nye eCatch er begge elektroniske fangstdagboksystem som ivaretar skipperens behov for å loggføre, rapportere og dokumentere all fangst og fangstaktivitet i henhold til krav fra Fiskeridirektoratet.

Selv om eFangst og eCatch først og fremst brukes til pålagt rapportering til Direktoratet, tilbyr systemene betydelig nyttverdi til skipper og rederi:

  • Fangsthistorikk
  • Halhistorikk
  • Meldingshistorikk
  • Mine beste fiskefelt
  • Geografisk oversikt
  • etc.

eFangst er basert på standard Windows og PC-teknologi.

eCatch er basert på Android operativsystem, nettbrett og en skybasert kundeportal.