Elektronisk loggføring

Fiskeridirektoratets krav om elektronisk rapportering er beskrevet i flere J-meldinger. I forskriften fremgår det at opplysninger om hal/kast skal registreres fortløpende etter en fiskeoperasjon. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen. Med andre ord skal alle pålagte data registreres per hal eller kast. Fartøy som fisker med garn, line eller taretrål er kun pålagt å registrere én fiskeoperasjon per døgn.

Lær deg de grunnleggende funksjonene i vår nye elektroniske fangstdagbok for nettbrett, eCatch.