Elektronisk rapportering

norges-okonomiske-sone-222x300

Rapporteringsplikten tilsier at alle fartøy må sende minst tre meldinger når de har fiskeriaktivitet: DEP, DCA og POR. I tillegg kommer flere andre meldinger hvis fartøyet fisker i andre soner/land eller foretar omlasting.

NASJONALE SONER

  • Norge
  • Svalbard
  • EU
  • Island
  • Færøyene
  • Russland (ikke trådt i praktisk drift)
  • Grønland

INTERNASJONALT FARVANN

  • NEAFC (internasjonalt farvann, Nordøst Atlaneren)
  • NAFO (internasjonalt farvann, Nordvest Atlanteren)
  • CCMLAR (Sørishavet)