Krav om fangstrapportering og sporing

Høringsforslag fra Fiskeridirektoratet

I dag er båter over 15 meter pålagt å rapportere fangst og posisjon. Nå foreslår Fiskeridirektoratet at dette også skal gjelde fartøy under 15 meter.

Vi jobber med å videreutvikle fangstdagboken for å ivareta den nye forskriften. Forskriften trer i kraft 1. januar 2022 og vil i første omgang gjelde båter mellom 13-15 meter i henhold til høringsforslaget.

Forslaget fra Fiskeridirektoratet kan leses her.

Vi har laget en liten oppsummering under.

 

Føring av fangstdagbok

Alle norske fiskefartøy skal sende følgende meldinger:

  • Havneavgang (før avgang fra havn)
  • Fangst og posisjon for hver fangstoperasjon. F.eks. hver stubbe eller hver garnlenke.
  • Melding om havneanløp og landing.
  • I tillegg vil det komme krav om rapportering av drivstoff samt rapportering til Havforskningsinstituttet. Du kan f.eks. bli bedt om å ta en fangstprøve.

Det er skipper om bord som er ansvarlig for føring av fangstdagboken.

eCatch ivaretar i all hovedsak dette i dag. Vi jobber samtidig med en videreutvikling slik at flere av operasjonene ovenfor kan forenkles og automatiseres og tilpasses den mindre flåten.

 

Sporing av fiskebåt

Det vil bli krav om oppdatert posisjon på fiskefartøyet hvert 5. minutt. Som fisker vil du kunne velge mellom tre ulike sporingsløsninger i henhold til forslaget.

VMS – Vessel Monitoring System

  • VMS er i dag pålagt alle fartøy over 15 meter. Dette er sporing både via satellitt og GSM.
  • Må installeres av godkjent installatør.

AIS Klasse A

  • Antikollisjonsystemet AIS kan nå også brukes som fiskerisporing dersom du kun fisker i norsk økonomisk sone, innenfor 200-mila.
  • Må installeres av godkjent installatør.

Sporing via ERS-utstyret 

  • Enheten som brukes for å rapportere fangst, f.eks. telefon, plotter også posisjonen, minimum hvert 5. minutt.
  • Denne løsningen brukes ikke i dag, men vil være noe vi vil se nærmere på.

 

Er du en fremover-lent skipper som gjerne vil bidra i produktutviklingen av vår nye fangstdagbok, meld din interesse her.