Manuell posisjonsmelding i eCatch

Automatisk MAN melding i eCatch

Det er nå mulig å sende automatisk posisjonsmelding (MAN) til Fiskeridirektoratet dersom det er problemer med vanlig VMS-sporing. Du kan velge om du ønsker å sende MAN en gang i timen, annen hver time eller hver fjerde time. Her er hvordan du slår på automatisk posisjonsmelding i eCatch:

  • Åpne menyen oppe i venstre hjørne
  • Velg «innstillinger» i menyen
  • Slå på knappen for «Automatisk sending av MAN melding» og velg hvor ofte denne skal sendes