Til havs i mer enn 36 timer?

Da trenger du et enkelt verktøy for å melde ifra om grensepassering. Dette gjelder alle fartøy (uansett størrelse) som befinner seg utenfor territorialgrensen (12 nautiske mil fra kysten).   Dette trenger du:  Nettbrett (Android). F.eks. Samsung, Lenovo, Sony. Viktig at…

Manuell posisjonsmelding i eCatch

Automatisk MAN melding i eCatch Det er nå mulig å sende automatisk posisjonsmelding (MAN) til Fiskeridirektoratet dersom det er problemer med vanlig VMS-sporing. Du kan velge om du ønsker å sende MAN en gang i timen, annen hver time eller…

SafeSeaNet er oppdatert

Ny versjon av eCatch SafeSeaNet app SafeSeaNet-appen er nå oppdatert med ny funksjonalitet. Her er en kort liste med noen av forbedringene. Tillater nå ferdsel fra norsk farvann til internasjonalt farvann med gyldige farledsbevis (Fra norsk havn til for eksempel…

Sildelotteriet – fangstprøver

HI modul i eCatch I siste versjon av eCatch har vi lagt inn en ny modul, HI-modulen (modul for prøvetaking for Havforskningsinstituttet). Denne skal brukes i forbindelse med prøvetaking for båter som fisker sild og kolmule. Havforskningsinstituttet har laget en…

Endring av supporttider

Følgende tider gjelder: Hverdager (norsk tid): 08:00-12:00. Åpen support. 12:00-01:00. Vakttelefon for problemer med rapportering til Fiskeridirektoratet (trykk 4 når du ringer 902 84000). 01:00-07:00. Stengt. Lørdag og søndag (norsk tid): Vakttelefon. I tidsrommet for vakttelefon ber vi om at…