Rapporter til SafeSeaNet via eCatch

Vi har startet arbeidet med å integrere SafeSeaNet-rapportering i eCatch, vår nye fangstdagbok på nettbrett. Vårt mål er å gjøre rapporteringen til SafeSeaNet mest mulig sømløst integrert med fangstdagbokrapporteringen. Praktisk utprøving er planlagt å starte opp tidlig høst 2017. Du…

eCatch godkjent av Fiskeridirektoratet

Vår helt nye elektroniske fangstdagbok eCatch, er nå godkjent av Fiskeridirektoratet. Vi er foreløpig inne i en pilotfase der et begrenset antall båter får bruke systemet, men vi planlegger å kunne distribuere systemet i storskala i løpet av våren 2017….

Mannskapsskifte hos Dualog

Tom-Richard Johansen, vår mangeårige salgs – og kundeansvarlig for eFangst, er nå blitt fisker selv. Den første januar 2017 begynte han som sjarkfisker på 34-fotingen Tom Arne av Vengsøy. Der driver han på tradisjonell måte med håndegnet line. Vi ønsker…

Venter på NVG-silda og bedre vær

NVG-sild fulgt av knølkval og spekkhoggere har vært et fast innslag utenfor Kvaløya i Troms de siste høstene. Dette har gitt levebrød til såvel fiskere og redere som kvalturismen. Sist helg lå en hel flåte med sildebåter i Tromsø for…

Nor-Fishing 2016 – Vi presenterer eCatch

På Nor-Fishing 2016 vil vi presentere vårt helt nye elektroniske rapporteringssystem eCatch. Det nye systemet har automatisk logikk som sikrer riktig rapportering i alle situasjoner.  I tillegg tilbyr eCatch nye muligheter for å skape verdi for rederiet. Vi arrangerer offisiell…