eFangst versjon 3.2 er her

En ny versjon av eFangst er nå klar for nedlasting (se nedlastingssiden). Denne versjonen tilfredsstiller nye myndighetskrav som innføres fra 1. januar 2013. De viktigste kravene er: Rapportering av maskevidde i trål, not, snurrevad og garn Helt nytt rapporteringsregime ved…

Driftsrapporter fra eFangst

eFangst er først og fremst er et system for loggføring og rapportering av fangst og fangstaktivitet. Alle registrerte data lagres i en database ombord, noe som gir rike muligheter til å hente ut nyttig informasjon for skipper og reder. Dette…

Elektronisk mannskapsliste

Mannskapsmodulen i eFangst gir mulighet til å registere og vedlikeholde all viktig informasjon om mannskapet. Ved avgang fra havn, kan komplett påmønstret mannskapsliste enten sendes elektronisk til en mailadresse hos rederiet eller til eFangst Rederisystem. Listen inneholder: Påmønstret mannskap med…

Drivstoff og NOx utslipp

Med drivstoffmodulen i eFangst kan rederiet motta elektroniske rapporter som gir oversikt over forbruk av drivstoff og utslipp av NOx innenfor og utenfor 250 nm. Det er enkelt å registrere og enkelt å få oversikt og rapporter.

eFangst rederisystem gir totaloversikt

eFangst rederisystem er rederiets sentrale databasesystem. Systemet mottar automatisk elektroniske rapporter fra båtene, lagrer disse i en sentral database og tilbyr massevis av ulike rapporter om fangst, produksjon, drivstoff-forbruk og mannskap. Våre kunder bruker systemet i mange sammenhenger: Oversikt over…

Nytteverdi for rederiet

eFangst Rederisystem er en programvare som installeres på rederikontoret. Da vil detaljerte elektroniske rapporter mottas fra fartøyene og gi verdifull informasjon om fangst og produksjon. Kunder bruker typisk denne type informasjon til selskapsrapportering, salgsarbeid, reklamasjon og sertifisering (MSC). For rederiet…

Nytteverdi for skipper

eFangst forenkler pålagt loggføring og rapportering sterkt. Spesielt er dette synlig i den havgående fiskeflåten. Men stadig flere skippere ser også nytteverdien i den detaljerte informasjonen som kan trekkes ut fra databasen til eFangst. eFangst lagrer nemlig alle registrerte data…

To nybygg valgte eFangst

Frøyanes Ervik Havfiskes nye autoliner Frøyanes valgte eFangst som elektronisk fangstdagbok og rapporteringssystem. Frøyanes er Norges største autolinebåt på 60 meter. Den er også mest sannsynligvis verdens mest moderne og miljøvennlige fiskebåt. Se mer info hos Ervik Havfiske. Meløyfjord Den…