Rapportering i Svalbards territorialfarvann

Vi har fått spørsmål om hvilke meldinger som skal sendes når man skal fiske i Svalbards territorialfarvann.

For å svare på dette har vi laget en enkel oversikt i dette PDF-dokumentet: Slik rapporterer du ved fiske i Svalbard territorialfarvann

For at rapporteringen skal bli riktig ber vi deg ta stilling til følgende to scenarioer:

  1. Båt stimer direkte inn i Svalbard Territorialfarvann (XSI) uten fiskeoperasjoner i Svalbardsonen (XSV)
  2. Båt har fiskeoperasjoner både i Svalbardsonen (XSV) og Svalbard Territorialfarvann (XSI).

PDF’en kan lagres på en pc slik at du har den lett tilgjengelig ved behov.