Rederisystem

Med vår nye fangstdagbok, eCatch, får alle tilgang til sitt eget rederisystem. På nettsiden myecatch.com vil skippere og redere få tilgang til alle elektroniske meldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet og fangsthistorikk for hver båt.

Følgende informasjon er tilgjengelig i rederisystemet på myecatch.com:

  • Visning av fartøyenes posisjoner i kart.
  • Fangst og haloversikt fra alle rederiets fartøy – vises i tabellform og i kart.
  • Beste fiskefelt basert på historiske data vises i kart per fartøy.
  • Komplett meldingshistorikk til Fiskeridirektoratet for alle fartøy tilhørende rederiet – bra til feilsøking og til oppklaring av problemer.
  • Deling av fangs – og aktivitetstinformasjon med rederiets samarbeidspartnere, for eksempel fiskekjøpere og mottaksterminaler.
  • Automatiske varslinger kan sendes til reder, skippere og samarbeidspartnere.
  • Elektroniske sluttsedler kan hentes inn automatisk fra Norges Råfisklag.

Kundeportalen i eCatch er tilpasset mobiltelefon, nettbrett og PC.

Lær mer om rederisystemet myecatch.com på denne videoen:

 

Rederisystem i eFangst.

Dagens eFangst Rederisystem gir reder og hans/hennes medarbeidere løpende informasjon om fangst og produksjon mens båten(e) er i aktivitet.

eFangst Rederisystem brukes tradisjonelt av rederier som har båter med ombordproduksjon. Detaljert informasjon om fangst og produksjon benyttes i økonomisk rapportering, planlegging, salg og reklamasjon. Rapporter kan automatisk sendes til bestemte personer via epost til fastsatte tidspunkt.

eFangst Rederisystem installeres normalt på en server i rederiets interne nettverk eller hos en driftspartner.