Rederisystem

Dagens eFangst Rederisystem gir reder og hans/hennes medarbeidere løpende informasjon om fangst og produksjon mens båten(e) er i aktivitet.

eFangst Rederisystem brukes tradisjonelt av rederier som har båter med ombordproduksjon. Detaljert informasjon om fangst og produksjon benyttes i økonomisk rapportering, planlegging, salg og reklamasjon. Rapporter kan automatisk sendes til bestemte personer via epost til fastsatte tidspunkt.

eFangst Rederisystem installeres normalt på en server i rederiets interne nettverk eller hos en driftspartner.

Nyvinningen eCatch tilbyr rederisystem i nettskyen (myecatch.com) slik at ingen installasjon er nødvendig hos kunden. Dette systemet gir oversikt over alle elektroniske meldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet og fangsthistorikk for hver båt. Mange nye muligheter vil bli gjort tilgjengelig i dette nye systemet.

Med eCatch får alle kundene rederisystem som automatisk mottar og lagrer data fra eCatch appen ombord. Følgende informasjon vil bli tilgjengelig i første versjon:

  • Visning av fartøyenes posisjoner i kart.
  • Fangst og haloversikt fra alle rederiets fartøy – vises i tabellform og i kart.
  • Beste fiskefelt basert på historiske data vises i kart per fartøy.
  • Komplett meldingshistorikk til Fiskeridirektoratet for alle fartøy tilhørende rederiet – bra til feilsøking og til oppklaring av problemer.
  • Deling av fangs – og aktivitetstinformasjon med rederiets samarbeidspartnere, for eksempel fiskekjøpere og mottaksterminaler.
  • Automatiske varslinger kan sendes til reder, skippere og samarbeidspartnere.
  • Elektroniske sluttsedler kan hentes inn automatisk fra Norges Råfisklag.

Kundeportalen i eCatch er tilpasset mobiltelefon, nettbrett og PC.

Lær litt mer om rederisystemet myecatch.com på denne videoen: