Rapporter til SafeSeaNet via eCatch

Vi har startet arbeidet med å integrere SafeSeaNet-rapportering i eCatch, vår nye fangstdagbok på nettbrett. Vårt mål er å gjøre rapporteringen til SafeSeaNet mest mulig sømløst integrert med fangstdagbokrapporteringen. Praktisk utprøving er planlagt å starte opp tidlig høst 2017.

Du som kunde vil få mer informasjon så snart løsningen er klar til å tas i bruk.

—————–

Hva er SafeSeaNet?

SafeSeaNet er et rapporteringssystem som er utviklet av EU og som Norge har innordnet seg. Det er SafeSeaNet Norway i Kystverket som utvikler og drifter den norske meldingsportalen https://shiprep.no. Rapportering til SafeSeaNet gjøres via denne portalen som i sin tur videreformidler informasjon til offentlige etater slik som, Toll, Politi, Forsvaret mfl.

Hvem skal rapportere til SafeSeNet?

SafeSeaNet-rapportering omfatter først og fremst fiskefartøy over 45 meter og mer enn 300 brutto register som er omfattet av Solas-konvensjonen innenfor IMO. De fleste fiskefartøy i Norge hører ikke under denne konvensjonen, og er derfor heller ikke å finne i SafeSeaNet sitt fartøyregister.

Likevel skal alle fartøy – uansett størrelse rapportere avgangsmelding og forhåndsmelding når de er utenfor 12 nm i mer enn 36 timer. Dette kan skippere rapportere via vår SafeSeaNet-løsning.

SafeSeaNet Norway tar for seg rapportering for fartøy som er i norske farvann / krysser 12 nm-grensen til og fra Norge. For fartøy som for eksempel skal levere i Danmark eller Skottland, må SafeSeaNet-rapporteringen gjøres til henholdsvis Danmark og Skottland. Skippere må selv orientere seg om krav og metode for rapportering i respektive land.

Rapportering via agenter

I følge SafeSeaNet er det vanlig at rederier benytter agenter eller andre for å gjøre rapporteringen på vegne av skipper, spesielt ved anløp av utenlandsk havn da dette ikke kan rapporteres til SafeSeaNet Norway.

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om eCatch og SafeSeaNet er du velkommen å kontakte oss på ecatch@dualog.com eller telefon: 902 84 000