Sildelotteriet – fangstprøver

HI modul i eCatch

I siste versjon av eCatch har vi lagt inn en ny modul, HI-modulen (modul for prøvetaking for Havforskningsinstituttet).

Denne skal brukes i forbindelse med prøvetaking for båter som fisker sild og kolmule. Havforskningsinstituttet har laget en egen brukerveiledning for hvordan den fysiske prøvetakingen skal foregå. Infoskriv-prøvetaking av sild og kolmule for 2019.

Her kan du lese mer om hvordan du bruker eCatch til dette:Hvordan bruke HI-modul i eCatch

 

Om sildelotteriet

  • Samarbeid mellom HI og Fiskeridirektoratet. Arbeidet er gjort i dialog med fiskerinæringen
  • Aktuelle rederier og fiskemottak blir fortløpande informert om det nye systemet
  • HI har sendt ut fryseemballasje for prøvene til fartøy med sildekvote for 2018
  • Prosedyrene og annen relevant informasjon er også å finna på HIs hjemmesider (se boks under)
  • Når fangstprøvene er analyserte, blir data om alder og størrelse lagt ut på nett hos Fiskeridirektoratet og Sildelaget

Ønsker du mer informasjon om Sildelotteriet kan du lese mer på denne nettsiden: Sildelotteriet.