Venter på NVG-silda og bedre vær

NVG-sild fulgt av knølkval og spekkhoggere har vært et fast innslag utenfor Kvaløya i Troms de siste høstene.

Dette har gitt levebrød til såvel fiskere og redere som kvalturismen.

Sist helg lå en hel flåte med sildebåter i Tromsø for å vente på innsiget og bedre vær.

I tillegg til større kystnotfartøy som Ballstadøy, lå det uvanlig mange sjarker i den nye byhavna. Fenomenet skyldes at mange sjarkeiere går sammen i notlag for å bli i stand til å fiske sildekvotene sine.

2b97521c-636b-41d7-8fe3-6163ab806130

 

4dbc55d1-2494-4992-89e4-1ff706d63e9a

2cc0c259-8c81-4d5a-a975-3ec9b73b6443